Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Basilius de Grote

BALTHASAR/EEDEN-VISSER, Lieske van den, Vijf bronnen, 1957, [ Ascetische opleiding (integraal), Uitvoerige regels (bijna integraal), Bondige regels (fragmenten) ].

Basileios de Grote, Aan de jongelingen, hoe zij nut zullen trekken uit de profane letteren, vertaald, ingeleid en toegelicht door M.A. Nauwelaerts (Klass. Gal. 138), Antwerpen, DNB / Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1959 [ Het lezen van heidense geschriften ]

De heilige Basilius de Grote, met teksten ingeleid en uit het Grieks vertaald door de Benedictinessen van Bonheiden (Kerkvaders, 8), Bonheiden, Abdij Betlehem, 1983 [ fragmenten uit Brieven 2, 14 en 93, Preken over de psalmen I,1-2, Zedenlessen 80, Uitvoerige regels 37 ].

Basilius van Caesarea, Over de heilige Geest. Uit het Grieks vertaald en ingeleid door G. Tilleman (Kerkvaderteksten met Commentaar, 5), Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1983.

Voor verdere lectuur

DUCHATELEZ, Kamiel, Basilius de Grote: een evangelisch revolutionair, Altiora, Averbode, 1999.

Terug naar overzicht bibliografie