Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Efrem de Syriër

Jezus’ verheerlijking: een geloofsvisioen. Homilieën van Leo de Grote en Efrem de Syriër. Vertaald en ingeleid door Michel Coune, Abdij Zevenkerken, Brugge, 1989.

Efrem de Syriër, Uitleg van het boek Genesis. Ingeleid, vertaald en toegelicht door A.G.P. Janson en L. Van Rompay. Kok, Kampen 1993.

Terug naar overzicht bibliografie