Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Hiëronymus

VAN DER HORST, Pieter W., De Woestijnvaders. Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege christendom, Prometheus, Amsterdam, 1998, p. 46-57 [ Leven van Paulus van Thebe ]

Hiëronymus, Vita Pauli, Uitgeverij P, Leuven, 2002.

Paula in Palestina. Hiëronymus’ biografie van een rijke Romeinse christin. Vertaald en toegelicht door Pieter W. van der Horst, Meinema, Zoetermeer, 2006 [ Epitaphium sanctae Paulae = Brief 108 ]

Terug naar overzicht bibliografie