Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Basilius de Grote

BALTHASAR/EEDEN-VISSER, Lieske van den, Vijf bronnen, 1957, [ Ascetische opleiding (integraal), Uitvoerige regels (bijna integraal), Bondige regels (fragmenten) ].

Basileios de Grote, Aan de jongelingen, hoe zij nut zullen trekken uit de profane letteren, vertaald, ingeleid en toegelicht door M.A. Nauwelaerts (Klass. Gal. 138), Antwerpen, DNB / Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1959 [ Het lezen van heidense geschriften ]

De heilige Basilius de Grote, met teksten ingeleid en uit het Grieks vertaald door de Benedictinessen van Bonheiden (Kerkvaders, 8), Bonheiden, Abdij Betlehem, 1983 [ fragmenten uit Brieven 2, 14 en 93, Preken over de psalmen I,1-2, Zedenlessen 80, Uitvoerige regels 37 ].

Basilius van Caesarea, Over de heilige Geest. Uit het Grieks vertaald en ingeleid door G. Tilleman (Kerkvaderteksten met Commentaar, 5), Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1983.

BASILIUS, Aan de jeugd: hoe ze kan profiteren van de heidense literatuur, Amersfoort, Florivallis, 2008, 27 p.

Voor verdere lectuur

DUCHATELEZ, Kamiel, Basilius de Grote: een evangelisch revolutionair, Altiora, Averbode, 1999.

Terug naar overzicht bibliografie