Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Cyprianus

Brieven van Afrikaansche martelaren uit den eersten christentijd. Uit het Latijn vertaald door M. Constanza (= Anna van der Hegge Zijnen) (GGG, 573), Den Bosch, GGG, 1939 [ Brieven 76 tot 81 ].

Thascius Caecilius Cyprianus, Stervensnood, ingeleid en vertaald door E. Dekkers (Oude Munten), Brugge-Brussel, Kinkhoren, 1945.

DUINKERKEN, Anton van, Wereldhistorie, 1946, p. 16-17 [ Brief 81 ].

Thascius Caecilius Cyprianus. Keuze uit zijn geschriften. Ingeleid en vertaald door W.H. Beekenkamp (Klass. Kerk, I, 5), Amsterdam, Holland, 1951 [ Het gebed des Heren, De eenheid van de Kerk, Brieven (fragmenten) ]

Tertullianus en Cyprianus, Het gebed des Heren… Vertaald en ingeleid door Pieter Steur, Brugge-Utrecht, DDB, 1964, p. 47-75 ]

STEMBERGER/THEWISSEN, W., Bijbel en Christendom, I, 1978, p. 68-71 [ Brief 15 en 71, fragmenten ].

HERMANS, Kerkvaders, III, 1983, p. 107-135, integrale vertaling door Stefaan Watté [ Over de afvalligen ].

Mane novum, 1992, p. 30 [ Brief 81 ].

Terug naar overzicht bibliografie