Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Cyrillus van Jeruzalem

St. Cyrillus van Jerusalem, Catechesen of Toespraken tot de doopelingen, I. Bewerkt door J. v. Ruyven (Getuigen, 4), Amsterdam, R.K. Boekcentrale, 1941 (Procatechese en Catecheses 1 tot 3 ].

Sint-Cyrillus van Jerusalem, Gij, nieuwgedoopten. Vertaald en ingeleid door Cl. Beukers (Levensbron), Brugge-Utrecht, DDB, 1964 [ Catecheses 19-23 ].

Terug naar overzicht bibliografie