Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Justinus de martelaar

De verdedigers van het geloof… door de Benedictinessen van Bonheiden (Kerkvaders, 1), Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1984, p. 119-133 [ Dialogus, fragmenten ].

Kerkvaders, 1985, p. 229-262, fragmenten, met toelichting door P.L. Wansink [ Dialogus, fragmenten ].

Twee apologeten uit het vroege christendom, Justinus en Athenagoras. Vertaald, ingeleid en toegelicht door G.J.M. Bartelink (Na de schriften, 1), Kampen, Kok, 1986, p. 9-102 [ Apologie I en II ].

WINDEN, Jacobus van, Ware wijsheid, 1992, p. 17-191 [ Dialogus, bijna integraal ]

Terug naar overzicht bibliografie