Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Origenes

Origenes, Het gebed. Vertaald en ingeleid door Pieters Steur, Brugge-Utrecht, DDB, 1965.

HAMMAN, Praktische gids, 1971, p. 111-114 [ Preek 8 over Genesis (fragmenten) ]

Origenes, door de Benedictinessen van Bonheiden, I-III (Kerkvaders, 8-10), Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1979-1980 [ Brief 2 (fragmenten), Preken over Jeremia (fragmenten), Commentaar op MattheĆ¼s (fragmenten), Commentaar op Johannes (fragmenten) ].

Origenes, Aanmoediging tot het martelaarschap. Uit het Grieks vertaald en ingeleid door de Benedictinessen van Bonheiden (Kerkvaderteksten met commentaar, 1), Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1980.

Kerkvaders, 1985, p. 265-296, vertaling door F. Ledegang [ Preek 2 over Genesis ]

VANDERMEERSCH, Patrick, Passie en beschouwing. De christelijke invloed op het westerse mensbeeld, Leuven, Peeters, 1988, p. 92-101 [ Tegen Celsus (fragmenten) ].

PARMENTIER, Franciscus, Goddelijke wezens, 1989, p. 23-35, integrale vertaling van De engastrimytho (Over de geestenoproepster) [ Preek over 1 Sam 28 ]

Origenes, Bruiloftslied van Jezus en de Kerk. Twee homilieƫn op het Hooglied, vertaald en ingeleid door Michel Coune, Brugge, Zevenkerken, 1991.

Origenes, Het gebed. Uit het Grieks vertaald, ingeleid, en geannoteerd door G.J.D. Aalders (Kerkvaderteksten met commentaar, 8), Bonheiden, Abdij Bethlehem, 1991.

Terug naar overzicht bibliografie