Leerhuis van de kerkvaders

Bibliografie: Theodoretus van Cyrus

Het leven van Simeon de Pilaarheilige. De twee Griekse levensbeschrijvingen. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Pieter W. van der Horst, Universiteit Utrecht, 1995 [ hoofdstuk 26 uit de Historia religiosa: Het leven van Simeon de pilaarheilige ].

De Woestijnvaders. Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege christendom, Prometheus, Amsterdam, 1998, p. 134-163 [ Uittreksel uit de Historia religiosa: het leven van Macedonius en het leven van Simeon de pilaarheilige ].

VAN DER HORST, Pieter W., De Woestijnvaders. Levensverhalen van kluizenaars uit het vroege christendom, Prometheus, Amsterdam, 1998, p. 134-163 [ Uittreksel uit de Historia religiosa: het leven van Macedonius en het leven van Simeon de pilaarheilige ].

Terug naar overzicht bibliografie