Leerhuis van de kerkvaders

Inschrijven »

Colloquium 2020

Leerhuis van de kerkvaders en CCV in het bisdom Gent nodigen uit

Waarom is God mens geworden?

De kerkvaders over de incarnatie en over de Kerk in Gods heilsplan

11 tot 13 juni 2020, Drongen (Gent, België)

In samenwerking met de orthodoxe parochie van de H. Apostel Andreas in Gent

Van harte dank voor uw interesse in het colloquium. Inschrijven voor het colloquium is niet langer mogelijk. U kan wel nog (zonder inschrijven) deelnemen aan de avond in de orthodoxe parochie, op vrijdag 12 juni om 19.30u. Bij vragen mag u steeds contact opnemen op het nummer: 09/235 78 65 of via e-mail: vorming.gent@ccv.be.

Opzet

Colloquium

Dit zevende colloquium van het Leerhuis van de kerkvaders stelt een vraag die klassiek geworden is in de theologie: waarom is God mens geworden? Het mysterie van de menswording maakt het hart uit van het christelijk geloof. Maar wat is de reikwijdte ervan? Het antwoord op die vraag zoeken we onder meer bij Ireneüs van Lyon en bij vroegchristelijke Syrische auteurs.
In een tweede beweging richten we ons op de Kerk. Zij is geroepen om in de wereld het heil van Godswege aan te bieden en te bemiddelen. Dat doet ze via de sacramenten en via het gebed en de diaconie.

Het colloquium wil geloofsverdieping bevorderen in een biddende en broederlijke sfeer. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Voorkennis van de kerkvaders is niet vereist. Een bijzonder welkom aan wie verantwoordelijkheid dragen in de verkondiging.
Er zijn sprekers uit binnen- en buitenland. Bij anderstalige conferenties wordt vertaling voorzien. Ter plaatse is ook een boekenstand met een ruim aanbod over de kerkvaders.

Programma

Donderdagavond 11 juni

17.30uAankomst in de Oude Abdij (voor wie overnacht)
18.30uAvondmaal (voor wie overnacht)
19.30uLezing. 'Uw heil blijf ik verbeiden'. Over de existentiële nood van de mens (Joris Van Ael, Leerhuis van de kerkvaders)
21.00uAvondgebed en kans tot ontmoeting

Vrijdag 12 juni

08.30uMorgengebed
09.15u - 12.15u Inleiding op het thema (V. Dominique Verbeke, orthodoxe parochie Gent)
Lezing. 'Mens geworden omwille van ons heil'. Ireneüs van Lyon over de nieuwe Adam (V. John Behr, St Vladimir’s New York)
Leesgroepen
Middaggebed
12.30uMiddagmaal en pauze
14.15u - 17.00u Lezing. ‘Voor het leven van de wereld’. De Kerk als mysterie van heilsbemiddeling (Pieter Van Petegem, Leerhuis van de kerkvaders)
Leesgroepen
18.00uAvondmaal
19.30uAvondgebed in de orthodoxe parochie
20.00u Lezing. Gaven voor de mensen: het doopsel en de eucharistie (V. John Behr, St Vladimir’s New York)
Aansluitend ontmoeting en terugkeer naar de Oude Abdij

Zaterdag 13 juni

08.30uMorgengebed
09.30u - 12.15u Lezing. ‘Opdat ze Mij kennen’. De Syrische vaders over verlossing (Br. Sabino Chialà, Monastieke gemeenschap van Bose)
Lezing. Het gebed voor de wereld. Een perspectief vanuit de Syrische vaders (Br. Sabino Chialà, Monastieke gemeenschap van Bose)
Middaggebed
12.30uMiddagmaal en pauze
14.00u Lezing. Gekomen om te dienen. Gezonden om te dienen (P. Philippe Vanderheyden, monastieke gemeenschap van Chevetogne)
Leesgroepen
16.00uPlechtige vespers aan de vooravond van de zondag
16.45uWel thuis!

Open avondlezing in de orthodoxe parochie van Gent (12 juni, 19.30u)

Gaven voor de mensen: het doopsel en de eucharistie

V. John Behr, St Vladimir’s New York

Ook wie niet deelneemt aan het colloquium is welkom op deze avond. Er wordt vertaling naar het Nederlands voorzien. Inschrijven is niet nodig. Ter plaatse wordt een vrije bijdrage gevraagd.

De avond start om 19.30u met het avondgebed in de kerk van de orthodoxe parochie van de H. Apostel Andreas. Aansluitend heeft om 20.00u de lezing plaats.

Adres: Sophie Van Akenstraat 56, 9000 Gent.

Inschrijven en kostprijs

Het colloquium is opgevat als een geheel. Volledige deelname wordt daarom aanbevolen.

Volledige deelname aan het colloquium zonder overnachting kost 150 EUR. Inbegrepen zijn:

 • alle lezingen en een colloquiummap
 • koffiepauzes
 • maaltijden: vrijdagmiddag, vrijdagavond, zaterdagmiddag

Volledige deelname aan het colloquium met overnachting kost 222 EUR. Inbegrepen zijn:

 • alle lezingen en een colloquiummap
 • koffiepauzes
 • maaltijden: donderdagavond, vrijdag (ochtend, middag, avond), zaterdag (ochtend, middag)
 • overnachting donderdag-vrijdag en vrijdag-zaterdag

Desgewenst kan men ook deelnemen per dag (donderdagavond / vrijdag / zaterdag).

Gedeeltelijke deelname zonder overnachting:

 • donderdagavond: 12 EUR
 • vrijdag: 80 EUR
 • zaterdag: 64 EUR

Gedeeltelijke deelname met overnachting:

 • donderdag en vrijdag: 145 EUR
 • vrijdag en zaterdag: 182 EUR

Voor voltijdse studenten en in bijzondere situaties (bijv. werkzoekend) kan, mits het voorleggen van een getuigschrift, een reductie toegekend worden van 25%.

Inschrijven gebeurt vóór 25 mei 2018 via dit inschrijvingsformulier. Na inschrijving ontvangt u de betalingsmodaliteiten via e-mail.

Informatie

Klik hier om de folder van het colloquium te downloaden.

Als u vragen heeft, neemt u best contact op met:

CCV in het bisdom Gent
dieter.van.belle@ccv.be
tel. 09 235 78 65   (of 09 235 78 65)